Team Kami

I Kadek Agus Ardika, SE., SH., M.Si., Ak., CA., BKP.

Co – Founder & Managing Partner
Made Renata Dwi Arsana, SST., M.A.P., BKP. (Jova)

Partner
I Gusti Putu Ngurah Eka Putra Wijaya, SST., BKP.

Partner
Gede Udik Apriadi, SE., BKP.

Partner
I Dewa Putu Gde Sumerta Yasa, SE., BKP.

Partner
I Wayan Kani Arta, SST., BKP.

Partner

JUNIOR PARTNER

Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani, SST., M.Si., BKP.
Agung Wirya Budhi Kusuma, SE., BKP.
Ni Wayan Sri Utami, SE., BKP.
Ni Nyoman Budiartis, SE., BKP.
Putu Bagus Permana Putra, SE., BKP.
Ida Bagus Adi Pradana, SE., BKP.
Rudi Wahyu Suandi, SE., BKP.
Ni Luh Putu Anik
Meliawati, SE., BKP.
Ni Putu Sita Mahadewi, SE.
I Made Ari Wiranata SST., Ak
Kadek Ayu Nia Mas Lestari, SE.